Doel van de CFM

Het doel van de CFM is het verspreiden van kennis over Franse motorfietsen, vertalen van Franse teksten over motoren, elkaar helpen en stimuleren en er nog wat leuke contacten aan over houden ook. 

Logo

De CFM is een vereniging die zich richt op Franse motoren die zijn gebouwd vanaf begin 1900 tot aan het einde van de jaren '60.

Hoewel er in Nederland vroeger niet zoveel Franse motoren werden geïmporteerd, zien we toch dat er een ruime belangstelling bestaat voor deze Franse producten. Mede hierdoor is in 1991 de Club Franse Motoren opgericht (toen nog onder de naam Terrot-Club).

Wie is de CFM?

De CFM = 183 leden die informatie met elkaar willen delen.
De meeste leden hebben een restauratieproject aangeschaft, al dan niet compleet. Al gauw roept dat allerlei vragen op: welke onderdelen mis ik?, waar kan ik onderdelen krijgen?, welke onderdelen zijn verchroomd?, wat is vernikkeld?, welke kleur moet de tank krijgen? enz. Vaak blijkt dat adviezen van leden tot goede resultaten leiden.

Wat is de CFM?

De CFM ondersteunt de leden op verschillende manieren in hun hobby:

  • via een jaarlijks Clubweekend met Jaarrit op zaterdag en een nabrandertje op zondag;
  • via een twee-jaarlijkse sleuteldag in een professionele omgeving en deskundige begeleiding;
  • via de nieuwsbrief 'Un Peu de Tout' die vier keer per jaar verschijnt;
  • via het documentatiecentrum met een Open Dag in de zomerperiode;
  • via een zeer succesvolle Kennisdelendag (met deskundigen die hun verhaal doen en je vragen kunnen beantwoorden)
  • via Facebook en Whats-app groepen

De CFM bestaat uit een bestuur van een oneven aantal personen. We zijn op dit moment met vijf personen en daarmee op volle sterkte (situatie eind 2015). Dat is eigenlijk best wel bijzonder in een tijd waarin bij allerlei clubs vacatures lang open blijven staan. Helaas is dat door droevige omstandigheden niet de situatie meer in de zomer van 2016. Het bestuur zoekt enkele nieuwe vrijwilligers om ook in de toekomst slagvaardig te kunnen opereren.

Er wordt vier keer per jaar vergaderd, de vijfde keer leggen we verantwoording af aan de leden tijdens de Jaarvergadering (Kootwijkerbroek; voormalige beurs van Barneveld). Enkele commissies houden zich bezig met de jaarlijks terugkerende zaken zoals het organiseren van de Jaarrit, de presentatie op de beurzen, het onderhoud van het Documentatiecentrum en niet te vergeten de redactie (en logistiek) van de Peu de Tout, het clubblad. Deze website maakt het voor de club makkelijk om  eenvoudig contact te leggen met liefhebbers van Franse motoren. De leden maken steeds meer gebruik van Facebook  om vragen te stellen. Als het maar over Franse motorfietsen gaat! Er is een besloten en een openbare Facebook-pagina. Als je direct contact wilt opnemen met de CFM via deze website, gebruik dan het contactformulier.

Wat kost de CFM?

Het lidmaatschap van de CFM kost € 25,= per kalenderjaar. De leden maken zelf de contributie over (rond de jaarwisseling) of worden eraan herinnerd dat te doen bij ontvangst van de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar.
Als u lid wordt in januari tot juli, dan betaalt u € 25,= of vanaf 1 augustus van dit jaar € 32,50 voor 1½ jaar.
Bank: NL39 RABO 03 77 32 84 80 t.n.v. Club Franse Motoren Helmond, zie het inschrijfformulier.

Collega clubs

De CFM is geen concurrent van bestaande clubs zoals bijvoorbeeld de algemene veteraan motorclub de VMC, maar een aanvulling daarop. Veel CFM-leden zijn ook lid van andere clubs voor oude motoren.

Mijn CFM

Dit gedeelte van de site bevat informatie voor betalende leden.

Inloggegevens vergeten? Klik op "Inloggen" om uw inlognaam of wachtwoord te weten te komen. De inlognaam is uw lidnummer: bijvoorbeeld 201401-01